Polityka prywatności i plików cookie

Pragmatic Coders szanuje dane osobowe Użytkownika (każdej osoby korzystającej z Serwisu) i spełnia warunki wynikające z przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób osób w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pragmatic Coders zapewnia, że ​​jej pracownicy i podwykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

W jakim celu Pragmatic Coders przetwarza dane osobowe?

Dane osobowe podawane w ramach Serwisu (https://kariera.pragmaticcoders.com) oraz podczas kontaktów z Pragmatic Coders właścicielem brandów Pragmatic Coders i NxTide są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia żądanych informacji i usług lub w celach rekrutacyjnych.

Kto ma dostęp do danych osobowych Użytkownika?

Administratorem danych osobowych przekazanych podczas korzystania z serwisu oraz kontaktu z Pragmatic Coders jest:

Pragmatic Coders sp. z o.o.
ul. Aleja 29 Listopada 20,
31-401 Kraków
Numer KRS 0000601571
NIP 6772398603
contact@pragmaticcoders.com

Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach danych, okresie przechowywania danych (jeżeli niemożliwe jest wskazanie okres, przez jaki Użytkownik ma prawo do informacji o kryteriach stosowanych przy ustalaniu tego okresu).
Użytkownik ma również prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli:

 • Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych została skutecznie cofnięta;
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (w tym profilowania) danych osobowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pragmatic Coders lub przez stronę trzecią, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, nadrzędne wobec interesów , praw i wolności Użytkownika lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych;
 • Przetwarzanie jest zdaniem Użytkownika niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 ust. 1) do czasu sprawdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy administratora są nadrzędne wobec uzasadnienia Użytkownika.

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczył Pragmatic Coders, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora bez ingerencji w Pragmatic Część kodera, jeżeli:

 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy Użytkownika, której wykonanie wymaga przetwarzania danych; i
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Pragmatic Coders jest zobowiązana do przesłania danych Użytkownika bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe) na żądanie Użytkownika.

Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane osobowe gromadzi Pragmatic Coders?

 • Dane podawane podczas kontaktu z Pragmatic Coders (najczęściej imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika);
 • Dane podawane w celach rekrutacyjnych, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o kontach na platformach edukacyjnych i społecznościowych lub inne dane przekazane przez osobę ubiegającą się o stanowisko;
 • Dane dostarczone przez Google Analytics, takie jak adres IP.

Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Pragmatic Coders przechowuje dane osobowe od momentu pierwszego kontaktu ze strony Użytkownika lub rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane zbierane przez Google Analytics). Po wysłaniu e-maila z prośbą o usunięcie wszystkich danych osobowych podanych podczas kontaktu z użytkownikiem Pragmatic Coders może zająć do 7 dni na spełnienie tego żądania.

Dane osobowe zbierane na potrzeby rekrutacji przechowujemy do 5 lat od ich udostępnienia.

Przekroczenie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim dozwolone jest wyłącznie w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa Pragmatic Coders, np. W celach księgowych w stosunku do Użytkowników, którzy korzystali z usług płatnych oraz w celu obrony interesów Pragmatic Coders na przykład reklamacje.

Komu Pragmatic Coders przekazuje dane osobowe?

Pragmatic Coders przekazuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie do firm, które świadczą usługi umożliwiające realizację usług Pragmatic Coders.

 • Gmail i Dysk Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre, Parkway Mountain View, CA 94043 USA: dane osobowe mogą być przechowywane w wiadomościach wysyłanych do Pragmatic Coders, podania o pracę są przechowywane na Dysku Google;
 • HubSpot CRM (25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Stany Zjednoczone): służy do zarządzania danymi klientów;
 • Fakturownia.pl (Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8): invoicing tool:
 • Recruitee B.V. (Keizersgracht 313 1016 EE Amsterdam The Netherlands, Registration No. 63881829) dane osobowe związane z rekrutacją są wysyłane i zapisywane w Recruitee;
 • Smartlook (Smartsupp.com, sro, Lidicka 2030/20, 60200 Brno, Republika Czeska, VATID CZ03668681): niektóre dane osobowe, kliknięcia, dotknięcia i przewinięcia są rejestrowane w celu analizy ruchu na naszej stronie i ulepszenia wypełniania formularzy online

Ponadto w ramach Serwisu stosowane są następujące programy:

 • Google Analytics, Google LLC; adres: Mountain View, Kalifornia, USA: gromadzi dane o urządzeniu Użytkownika (takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego i unikalny identyfikator urządzenia, a także informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu), informacje o lokalizacji, unikalnej aplikacji liczba, z których część danych, w tym dane osobowe, przechowywanych jest w pamięci podręcznej urządzenia lub aplikacji Użytkownika – tzw. Cookies.
 • Google Ads (Google Ireland Limited, Irlandia): narzędzie reklamowe, wykorzystuje dane przechowywane w pamięci podręcznej urządzenia lub aplikacji Użytkownika (Cookies)
 • Facebook Pixel (Facebook Ireland Ltd., Ireland); social media plugin;
 • LinkedIn Insight Tag (LinkedIn Corporation, Stany Zjednoczone); wtyczka mediów społecznościowych;
 • Smartlook (Smartsupp.com, Republika Czeska); zbiera opinie o naszej stronie internetowej.

Pragmatic Coders informuje, że dane podane podczas kontaktu z Pragmatic Coders oraz w trakcie procesu rekrutacji są przekazywane do państwa trzeciego – Niemiec. Wynika to z faktu, że serwery należące do Recruitee znajdują się w centrum AWS we Frankfurcie w Niemczech. Pragmatic Coders współpracuje wyłącznie z Usługodawcami, którzy spełniają wymagania określone w ramach Tarczy Prywatności UE-USA.

Pliki cookie i logi serwera

W celu ułatwienia korzystania z Serwisu oraz monitorowania jego korzystania, mechanizm zarządzania wykorzystuje technologię zwaną Cookies – dane zapisywane przez serwer Serwisu, operatora hostingowego, na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne – pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki;
 • Stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w jego parametrach lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • Pamięć lokalna – przechowywana na urządzeniu Użytkownika przez czas określony lub nieokreślony albo do czasu jej usunięcia przez Użytkownika
 • Trwały plik cookie (nQ_cookieId, nQ_visitId, domena klienta) – CEL I PRZECHOWYWANE DANE to Identyfikacja użytkownika, Identyfikacja sesji użytkownika, WYGASA po 1 roku

Pliki Cookies nie służą do zbierania jakichkolwiek danych osobowych o użytkownikach odwiedzających Serwis.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować nieprawidłowe działanie Serwisu.

Poniżej znajdują się linki do poradników dotyczących wyłączenia opcji przyjmowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

 • Chrome
 • Firefox
 • Safari
 • Microsoft Edge

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć sposób korzystania ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której każdorazowe logowanie nie jest wymagane;
 • personalizować reklamy;
 • tworzenia statystyk, które pomagają w administrowaniu Serwisem i poprawie jakości oferowanych usług. Podsumowania te są skonsolidowane i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są udostępniane innym osobom i podmiotom.

Zebrane logi serwera zawierające m.in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz zapytania http, kod odpowiedzi http, ilość wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach które nastąpiły podczas realizacji transakcji HTTP, informacje o rodzaju urządzeń przechowywane są przez czas nieokreślony.