Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu: https://kariera.pragmaticcoders.com/ (Serwis).
 
Korzystanie z Serwisu, w tym korzystanie z usług dodatkowych, to usługi świadczone Ci drogą elektroniczną przez właściciela Serwisu: 
Pragmatic Coders spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000601571, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie – XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: 6772398603, kapitał zakładowy: 5 100 zł (Pragmatic Coders).
 
Możesz skontaktować się z nami drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej w każdej sprawie dotyczącej Serwisu: [email protected]
 
Aby korzystać z Serwisu, musisz przestrzegać poniższych warunków.
 
Korzystanie ze strony internetowej
Korzystanie z Serwisu wymaga urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do stron www.
Pragmatic Coders dokłada wszelkich starań, aby Witryna działała prawidłowo, umożliwiając dostęp do wszystkich zasobów Witryny. W przypadku trudności w korzystaniu z Serwisu uprzejmie prosimy o kontakt mailowy: [email protected]
Pragmatic Coders zastrzega sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia działania Serwisu w dowolnym momencie.
Korzystanie z opisanych poniżej usług dodatkowych, poza usługą czatu, wymaga posiadania adresu e-mail.
Wszystkie usługi elektroniczne świadczone w Serwisie są dobrowolne i bezpłatne.
 
Dodatkowe usługi
Pragmatic Coders zapewnia dodatkowe usługi dla użytkowników, którzy wyraźnie wyrazili chęć ich otrzymania.
Dodatkowe usługi obejmują biuletyn, usługę bazy wiedzy, usługę asystenta spotkań, usługę czatu i usługę formularza kontaktowego.
Jeśli korzystanie z którejkolwiek z dodatkowych usług wymaga od użytkownika akceptacji otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji z subskrypcji w stopce otrzymanej wiadomości marketingowej lub wysyłając bezpośrednią wiadomość na następujący adres: adres e-mail: [email protected] 
 
Usługa newslettera
Usługa newslettera to usługa polegająca na wysyłaniu przez Pragmatic Coders informacji handlowych i marketingowych dotyczących swoich produktów i usług bezpośrednio do użytkowników na podane przez nich adresy e-mail. Newsletter nie może być wysyłany częściej niż raz w tygodniu. Korzystanie z usługi newslettera jest nieograniczone czasowo.
W celu zamówienia usługi newslettera użytkownik podaje Pragmatic Coders swój adres e-mail, za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik musi dodatkowo wyrazić zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i polityki prywatności, a następnie kliknąć przycisk „zapisz się”. Po kliknięciu przycisku “ zapisz się ” użytkownik otrzyma link potwierdzający na wskazany adres e-mail – kliknięcie go spowoduje aktywację usługi newslettera.
 
Usługa bazy wiedzy
Usługa bazy wiedzy umożliwia użytkownikom zamawianie ekskluzywnych treści edukacyjnych związanych z różnymi aspektami działalności biznesowej Pragmatic Coders.
W celu zamówienia dowolnego elementu naszej bazy wiedzy użytkownik podaje Pragmatic Coders swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail, za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Użytkownik musi dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej od Pragmatic Coders i kliknąć przycisk „wyślij”. Po kliknięciu przycisku „wyślij” użytkownik otrzyma zamówioną treść na swój adres e-mail.
 
Asystent spotkania
Usługa asystenta spotkania umożliwia użytkownikom zaplanowanie spotkania online z naszym przedstawicielem.
Aby umówić się na spotkanie, należy kliknąć przycisk „Zaplanuj rozmowę” dostępny w Serwisie i wybrać proponowaną datę i godzinę spotkania. W celu potwierdzenia spotkania użytkownik musi dodatkowo podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail Pragmatic Coders. Użytkownik musi dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Pragmatic Coders i kliknąć przycisk „Prześlij”. Po kliknięciu przycisku „wyślij”, użytkownik otrzyma potwierdzenie spotkania wraz z adresem e-mail.
 
Usługa czatu
Pragmatic Coders zapewnia usługę czatu dla użytkowników w każdej sprawie związanej z usługami lub produktami Pragmatic Coders.
Poprzez czat każdy użytkownik może rozpocząć rozmowę z przedstawicielem Pragmatic Coders lub botem. Zaangażowanie bota jest zawsze komunikowane użytkownikowi.
Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania z czatu wyłącznie w związku z produktami lub usługami Pragmatic Coders oraz w sposób nie sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Pragmatic Coders zastrzega sobie prawo do zakończenia czatu lub odmowy udzielenia odpowiedzi, jeśli użytkownik nie będzie przestrzegał powyższych zasad.
 
Formularz kontaktowy
Pragmatic Coders zapewnia obsługę formularzy kontaktowych dla potencjalnych klientów i pracowników. 
Aby skorzystać z formularza kontaktowego, potencjalny pracownik podaje Pragmatic Coders swoje imię, nazwisko oraz adres e-mail. Potencjalny pracownik ma dodatkowo podać stanowisko, którym jest zainteresowany. 
Potencjalny klient ma podać Pragmatic Coders swój adres e-mail, informacje dotyczące budżetu projektu, charakteru oczekiwanych usług Pragmatic Coders i kliknąć przycisk „wyślij”.  
 
Polityka prywatności
Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych użytkowników dostępne są tutaj: https://kariera.pragmaticcoders.com/polityka-prywatnosci
 
Uskarżanie się
Jeżeli nie jesteś zadowolony z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych niniejszymi warunkami, możesz złożyć reklamację na adres: [email protected] lub przesłać ją pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, Polska.
 
Jurysdykcja i obowiązujące prawo
Do niniejszych warunków zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Pragmatic Coders.
 
Zmiany warunków
Regulamin i zmiany regulaminu są wiążące dla użytkowników od momentu ich opublikowania.
Pragmatic Coders może zmienić warunki w dowolnym momencie.