Rozmowa o filozofii pracy firmy Pragmatic Coders.

Niedawno zacząłem współpracę z Pragmatic Coders. Od samego początku natknąłem się na cechy organizacji, które wydają mi się bardzo istotne z perspektywy dbania o efektywność pracy i tworzenia miejsca, w którym każdy chce pracować. W tym wywiadzie rozmawiam z Marcinem Janik – Servant Liderem i Wiktorem Żołnowskim – CO- Founderem PC, o filozofii pracy Pragmatic Coders, która skupia się wokół 5 głównych wartości:

  • We take ownershipPodejmujemy decyzje i działamy, rozumiejąc kontekst.

  • We are pragmatic – Wybieramy proste i skuteczne rozwiązania.
  • We are partners – Budujemy relacje oparte na dostarczaniu wartości biznesowej.
  • We are team-players – Bądź osobą, z którą chciałbyś/chciałabyś współpracować.
  • We desire to grow – Dbamy o informacją zwrotną i wyciągamy wnioski.

Łukasz: Po co nam wartości w firmie?

Marcin J.: Wartości to drogowskaz, latarnia morska, gwiazda północna. W plątaninie codzienności łatwo się zgubić. Wartości ułatwiają nam podejmowanie właściwych decyzji. Wartości są również niezbędnym składnikiem budowania autonomii w organizacji.

Łukasz: Jakie znaczenie mają wartości w Pragmatic Coders?

Marcin J.: Dla mnie osobiście, wartości wg których działa organizacja, mają duże znaczenie. Miałem do czynienia z wieloma firmami, ale kiedy poznałem specyficzną kulturę pracy Pragmatic Coders poczułem, że chcę tam pracować. Można powiedzieć, że wartości mnie przyciągnęły.
Rozmowa rekrutacyjna była rozmową przy kawie. Intencją było poznanie siebie nawzajem, zrozumienie czym się kieruję w pracy, czy pasuję do firmy. Na pierwszej rozmowie poznałem historię firmy oraz pytano mnie o sposoby rozwiązania konkretnych problemów. Przykładowo, pytanie od jednego z założycieli: “Skontaktował się z nami potencjalny klient, który ma finansowanie na stworzenie produktu, ale mamy wątpliwości co do legalności przeznaczenia produktu. Co Ty byś zrobił?”. Moje osobiste wartości podpowiedziały mi, że jeśli to może wpłynąć negatywnie na wizerunek firmy i jest niezgodne z moją etyką, to mówię: “Dzięki, nie robimy tego, mimo że tracimy klienta”. W odpowiedzi usłyszałem: “Tak powiedzieliśmy klientowi”. Z tej rozmowy wywnioskowałem jakie nastawienie do pracy mają osoby które tworzą firmę, czym się kierują. Tym mnie przekonali.
Później jak już zacząłem pracę w Pragmatic Coders, dało się odczuć fajną atmosferę. Wspaniałe jest to, że chce mi się pracować z każdą osobą która jest tu zatrudniona. Myślę, że to pokazuje jak istotna jest jedna z naszych wartości – “We are team-players”, którą opisujemy jako: “Bądź osoba, z którą chciałbyś/-abyś współpracować”. Tę wartość wskazali również pracownicy na spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy o tym co cenią w kulturze pracy firmy. Branie odpowiedzialności, otwartość, kompetencja – znajduje to w Pragmatic Coders. Myślę, że to buduje kulturę tej organizacji.

Łukasz: W ostatnim czasie wartości zostały nazwane i spisane. Jaka była geneza tej inicjatywy, jak to było zrealizowane?

Marcin J.: Rok 2019 był czasem nazywania i klaryfikowania filozofii pracy. Było kilka prób, zmieniło się to w proces, który udało się zakończyć na początku 2020 roku. W czasie niedawnych warsztatów pracownicy wskazali co cenią w firmie. Dzień po warsztatach Wiktor podesłał mi notatkę sprzed kilku lat, w której były spisane cechy zaobserwowane na początku powstania firmy. Okazało się, że bardzo dużo cech przetrwało do dnia dzisiejszego. To, wg mnie, bardzo ciekawe. Okazuje się,- że fundamenty Pragmatic Coders są stałe.

warsztaty
Przez ostatnie kilka lat nauczyliśmy się pracować z klientami, budować partnerską relację. Przeszliśmy z bycia wykonawcą do bycia partnerem, który współtworzy sukces biznesowy klienta. Chcemy wspierać ludzi, którzy mają odwagę, aby budować swoje produkty. To jest bardzo fajny cel.

 

Wiktor Ż.: Zgadzam się z Marcinem, że wartości nie zostały wdrożone arbitralnie. Po prostu nazwaliśmy pewne rzeczy, które już robiliśmy i które każdy z nas dostrzega w codziennej pracy. Mam na myśli wzorce zachowań, które widzieliśmy w firmie. Wybraliśmy to co jest efektywne na podstawie badań, obserwacji. Wartości zostały nazwane, aby umożliwić ich rozprzestrzenienie w całej firmie. Dziś mamy ponad 70 osób, co wymaga procesu, który jest skalowalny, w którym ludzie siebie nawzajem zarażają określonymi ideami, wspomagają oraz dbają o ich przestrzeganie. Stworzenie konkretnej ścieżki, metody pracy, która jest unikatowa na rynku, dało nam przewagę. Na przykład, w 2019 roku nie uczestniczyłem w żadnej rekrutacji programisty, kiedy w poprzednim roku sprawdzałem miękkie kompetencje u znacznej liczby kandydatów.

Łukasz: Jak pracownicy realizują pragmatyzm w pracy?

Marcin J.: Kwintesencją naszego pragmatyzmu jest dostarczanie dużej wartości użytkownikowi i klientowi, w oparciu o szukanie prostych rozwiązań i doświadczenie. Słuchając ludzi, widząc proces budowania produktów, rozpoznaję nasz pragmatyzm każdego dnia.

Wiktor Ż.: Ja myślę, że my przede wszystkim, już na samym początku, czyli w procesie rekrutacji zatrudniamy ludzi, którzy są w stanie efektywnie się uczyć. Ta umiejętność nie jest powszechnym talentem. Uważam, że ludzie którzy są produktywni, są w stanie wygenerować dla siebie tzw. slack-time. Czasami ma to miejsce w czasie pracy, ale widzę również osoby, które zostają dłużej w biurze bo robią coś pasjonującego, w nowej technologii. Szukają nowych metod rozwiązywania istniejących problemów. Chciałbym również powiedzieć, że umiejętność przyjmowania feedbacku i działania (tzw. coachability), bardzo mocno sprawdzana się w czasie rekrutacji. Zdarzali się kandydaci mocni technicznie, którzy nie dostawali oferty współpracy, głównie dlatego, że mieliśmy duże wątpliwości odnośnie ich umiejętności dalszego rozwoju.

Marcin J.: Chciałbym dodać, że szukamy dopasowania kulturowego na etapie rekrutacji, po to, aby wszyscy czuli się dobrze. Jako lider swoją obecnością w zespole, stosowaniem firmowych wartości na co dzień, wpływam na współpracowników. To mnie motywuje do rozwoju, uczenia się od innych. Wszyscy się tym zarażamy, taki wirus pragmatyzmu. 🙂
W firmie mamy płaską strukturę i słuchamy każdego kto ma pomysły na usprawnienia. To tworzy przestrzeń do tego, aby się zaangażować w budowanie firmy.

Łukasz: Jak wygląda pragmatyzm z perspektywy budowania produktów i pracy z klientami?

Marcin J.: Skupiamy się na realnym problemie z jakim klient do nas przychodzi. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb klienta. Jest to fundament na którym pracujemy. Dla mnie tak się przejawia pragmatyzm. Można zacząć budować system, produkt, natomiast nie gwarantuje to osiągnięcia spodziewanych rezultatów. Zrozumienie oczekiwanego rezultatu jest bardzo ważne przy szukaniu pragmatycznego rozwiązania. Dopasowujemy rozwiązania do aktualnych możliwości klienta. Praca w inkrementacyjnym, iteracyjnym modelu jest wyznacznikiem pragmatyzmu. Obniżamy ryzyko niepowodzenia, mamy szybką informację zwrotną. Jesteśmy w stanie szybko reagować na zmiany.

proces wytwarzania produktu

Przykładowy zwinny proces wytwarzania produktu


Zachęcamy zespoły, do bycia w kontakcie z klientem, do dużej aktywności w poznawaniu domeny, do budowania relacji. Klienci widzą realne osoby, które z nimi współpracują, zamiast jednego menedżera, który przekazuje informacje, jak to jest w wielu firmach. Przykładowo na spotkaniu gdzie klient prezentuje wizję produktu, każda osoba prezentuje swoje pomysły.
W wielu zespołach słyszałem, że wyróżnikiem Pragmatic Coders jest duża autonomia w budowaniu produktu. Wybór technologii, współtworzenie funkcjonalności produktu, wpływanie na klienta, proponowanie rozwiązań - to wszystko wzmaga zaangażowanie (ownership) pracowników.

 

Łukasz: Jak klienci zareagowali na wartości?

Wiktor Ż.: W 2020 roku wprowadziliśmy NPS’a i kwartalne wywiady z klientami. Wywiady były dla nas bardzo wartościowe. Na przykład nasz klient BLOC-X, powiedział że zespół przejął ownership nad implementacją produktu. Dzięki temu klient może się skupić na długofalowej strategicznej wizji, a my zajmujemy się rzeczami operacyjnymi. To znacznie więcej niż klasyczny outsourcing. Generujemy pomysły na rozwój produktu, podejmujemy decyzje, mamy dosyć dużą autonomię. Jest to możliwe dzięki dużemu zaufaniu, na które musieliśmy zapracować. Więcej na temat współpracy z BLOC-X można przeczytać w case study.
Kolejnym przykładem jest nasza współpraca z Kitopi. Kitopi jest szybko rosnącym startupem, w którym software nie nadążał za wzrostem organizacji. Klient rozpoczął współpracę z nami po to, by ten problem rozwiązać. Mając na uwadze pragmatyzm, w zasadzie po 2-3 tygodniach od rozpoczęcia współpracy, stworzyliśmy pierwszą wstępną wersję produktu, którą uruchomiliśmy w chmurze i zaczęliśmy rozwiązywać problemy pracowników klienta. Więcej na temat w współpracy z Kitopi można przeczytać w case study.

Marcin J.: Przy wielu produktach, nad którymi pracowałem w Pragmatic Coders, głośno i wyraźnie słyszałem informację zwrotną od klienta, gdzie podkreślano zaangażowanie naszych zespołów. Klient czuł, że nasi ludzi chcieli mu pomóc. Celem jest faktycznie poszukiwanie sensownych rozwiązań dla klienta. Klienci również podkreślali jakość naszej pracy.

Podsumowanie

Jeśli filozofia pracy Pragmatic Coders wydaje Ci się interesująca, zapraszamy do przejrzenia ofert współpracy.