5 wyzwań w pracy z klientami startupowymi z branży MedTech: Perspektywa programisty (Część 2)

medtech 2

pierwszej części artykułu omówiliśmy pięć wyzwań, z którymi zespoły programistyczne mogą się spotkać, pracując z klientami startupowymi z branży MedTech. Teraz przyjrzymy się kolejnym pięciu wyzwaniom oraz przedstawimy praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi, aby zapewnić efektywną współpracę i sukces projektów.

WYZWANIE 1. Strefy czasowe

Kiedy masz w zespole ludzi pracujących w różnych strefach czasowych, zawsze istnieje obawa, że Twój projekt ucierpi z powodu braku komunikacji lub koordynacji między różnymi zaangażowanymi stronami.

Rozwiązanie

 • Praca asynchroniczna – na szczęście kodowanie nie wymaga wielu spotkań ani współpracy, więc zespół zewnętrzny (lub od klienta) może kodować w godzinach pracy. Jednakże, organizowane są spotkania międzyzespołowe, więc ważne jest prowadzenie szczegółowych notatek oraz nagrywanie ich, aby zapewnić, że wszyscy mają jednakowe zrozumienie. W jednym z moich poprzednich projektów deweloperzy wewnętrzni klienta nie uczestniczyli w spotkaniach dotyczących wypracowywania backlogu mojego zespołu. Spowodowało to, że ich praca była mniej efektywna, a ich oszacowania zdolności sprintu – irracjonalne. Jeśli istnieją jakiekolwiek niezgodności między wiedzą twojego zespołu wewnętrznego i zewnętrznego, musisz ustalić jedno „źródło prawdy” (zazwyczaj jest to Jira lub inne oprogramowanie do śledzenia projektu), do którego mogą się odwołać i rozwiać swoje wątpliwości. Jeszcze jedna wskazówka: pamiętaj, aby ustalić, kiedy mają wychodzić nowe wersje oprogramowania produktu klienta (na przykład o godzinie 9-10 w jego strefie czasowej).
 • Elastyczność zespołu deweloperskiego – dobrze jest osiągnąć ogólną zgodę co do tego, jak elastyczny będzie zespół. Deweloperzy mogą pisać kod w godzinach pracy, ale niektóre rzeczy muszą być ustalane podczas spotkań na żywo. 

WYZWANIE 2. Proces podejmowania decyzji i przywództwo

Wraz z rozproszeniem zespołu i klientów na różnych kontynentach, podejmowanie decyzji i zarządzanie projektem staje się wyzwaniem. Konieczne jest unikanie sytuacji, w której członkowie zespołu nie rozumieją podejmowanych decyzji ani nie wiedzą, do kogo się zwrócić w razie problemów.

Rozwiązanie

Aby ułatwić procesy decyzyjne i zarządzanie projektem, potrzebna jest osoba u klienta pełniąca rolę łącznika między zespołem wewnętrznym a zewnętrznymi partnerami. Taka osoba:

 • Zarządza procesem produkcyjnym,
 • Posiada pełne zrozumienie dla projektu,
 • Skutecznie komunikuje potrzeby zespołu zewnętrznego z zespołem wewnętrznym,
 • Nie tylko wykazuje inicjatywę, ale także proponuje rozwiązania problemów,
 • Utrzymuje stały kontakt z osobami odpowiedzialnymi za strategię biznesową.

Dodatkowo, ważne jest zmniejszenie dystansu między zespołem programistycznym a zarządzaniem startupem. Spotkania twarzą w twarz mogą rozwiązać wiele problemów, nawet tych, o których się nie myślało, tworząc atmosferę współpracy i zrozumienia. Tutaj naprawdę pomagają spotkania na żywo. Udało nam się rozwiązać wiele problemów, o których nawet nie pomyśleliśmy, dzięki wizytom klientów w naszym biurze i prowadzeniu otwartej rozmowy przy filiżance kawy.

WYZWANIE 3. Oczekiwania dotyczące dostawy

Założyciele startupów często mają niejasne oczekiwania co do dostawy, co może prowadzić do rozczarowania i frustracji zarówno dla klienta, jak i zespołu. Bez jasnego zrozumienia tego, co musi zostać zrobione i kiedy powinno to być ukończone, żadna ze stron nie może właściwie zaplanować ani przygotować się do pomyślnego zakończenia zadań.

Rozwiązanie

 • Komunikacja. Startupy często zmieniają swoją wizję produktu i dokonują zwrotów w strategii, i to jest w porządku. Ważne jest, aby klient jak najszybciej poinformował osoby, z którymi współpracuje, o wszystkich tych zmianach. Praca bez długoterminowego celu może prowadzić do generowania marnotrawstwa i opóźnień w dostawie.
 • Komunikacja (ponownie). Kiedyś pracowałem nad zewnętrznym projektem, gdzie klient tak naprawdę nie powiedział nam o standardach dziedziny biznesu, do których powinienem się stosować. Musiałem je ustalić samodzielnie, i to zrobiłem, ale byłoby znacznie lepiej dla całego projektu, gdybym dokładnie wiedział, czego się ode mnie oczekuje.

WYZWANIE 4. Kultura firmy

Częsta cechą projektów outsourcingowych jest konfrontacja z modelem pracy i zachowaniami, które mogą być zupełnie inne od tego, do czego jesteś przyzwyczajony lub do czego przyzwyczajony jest klient. To może prowadzić do nieporozumień. Jednak istnieją sposoby, aby przekuć te różnice w siłę.

Rozwiązanie

Z mojego doświadczenia to, co naprawdę pomaga, to gdy klienta uda się zaangażować i stara się zrozumieć kulturę firmy zajmującej się tworzeniem oprogramowania, z którą współpracuje. Nie musi być zwolennikiem metody Agile i Scrum ani żadnej innej metodyki, którą stosuje zespół deweloperski, którego wynajął, ale podjęcie próby zrozumienia sposobu pracy deweloperów może znacznie podnieść efektywność i komfort współpracy.

Kiedy udowodniliśmy, że możemy współpracować z naszymi klientami przynosząc ich biznesom wartość, byli otwarci na to, abyśmy mogli wybierać technologię, z którą pracowaliśmy, i sposób osiągania celów. Sprawiło to, że nasza współpraca stała się bardziej owocna.

WYZWANIE 5: Opóźnienia w projekcie

Opóźnienia w projektach są nieuniknione, ale można nimi zarządzać i je minimalizować. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie reagowanie na sytuacje, które mogą prowadzić do opóźnień.

Rozwiązanie

 1. Rzetelne estymowanie czasu: Kluczową odpowiedzialnością zespołu programistycznego jest rzetelne oszacowanie czasu potrzebnego na realizację zadań. Opierając się na doświadczeniu i wiedzy technicznej, należy dokładnie oszacować czas potrzebny na wykonanie każdego elementu projektu.
 2. Monitorowanie postępu: Regularne monitorowanie postępu pracy pozwala szybko reagować na ewentualne opóźnienia. Użyjcie w zespole narzędzi do zarządzania projektem, takich jak tablice Kanban lub systemy śledzenia zadań, aby śledzić postępy i identyfikować obszary wymagające uwagi.
 3. Zarządzanie priorytetami: W przypadku opóźnień ważne jest skoncentrowanie się na najistotniejszych elementach projektu. Zespół razem z klientem ustala, które funkcjonalności są kluczowe. Skupcie się na ich dostarczeniu w pierwszej kolejności.
 4. Elastyczność: Bądź elastyczny w reagowaniu na zmiany i dostosowuj plan projektu do nowych wymagań i sytuacji. Komunikuj się regularnie z klientem i zespołem, aby uniknąć niespodzianek i dostosować plany do aktualnej sytuacji.

Opóźnienia w projekcie mogą się zdarzyć, ale odpowiednie zarządzanie i elastyczność w reagowaniu na zmiany mogą pomóc zminimalizować ich wpływ na sukces projektu. Rzetelne oszacowanie czasu, monitorowanie postępu i skoncentrowanie się na najistotniejszych elementach projektu są kluczowe dla efektywnego zarządzania opóźnieniami.

Podsumowanie

Praca z klientami startupowymi z branży MedTech wiąże się z wieloma różnorodnymi wyzwaniami. Omówiliśmy dziesięć z nich w dwóch częściach artykułu i przedstawiliśmy praktyczne sposoby ich przezwyciężania. Zastosowanie tych strategii może znacznie ułatwić współpracę i przyczynić się do sukcesu projektów, pozwalając programistom efektywnie reagować na potrzeby klientów i dynamicznie zmieniający się rynek technologii medycznych.