Monday talk o sukcesie w biznesie

wartość biznesowa

 

W zgodzie z naszą pragmatyczną tradycją – jak co poniedziałek – spotkaliśmy się wczoraj, przy kawałku pizzy, na Monday Talk’u. Tym razem jednak, odbiegając od tematyki technologicznej, zajęliśmy się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o to, co w gąszczu wielu istotnych elementów jest najważniejsze w budowaniu biznesu odnoszącego sukcesy.

Dzięki temu – podzieliliśmy się różnymi wnioskami w temacie:

  • znaczenia profitów uzyskiwanych w biznesie i różnych sposbów podjeścia do ich wyliczania;
  • roli Założycieli w działaniu organizacji – i różnicy w pracy nad firmą, w kontekście pracy dla niej;
  • modelu Jeża – czyli tego, jakie znaczenie w rozwoju biznesu mają specjalizacja i pasja.

Efektem naszego spotkania była kolejna pula wniosków na temat czynników kluczowych dla sukcesu firmy – co pomaga nam jeszcze sprawniej realizować nasze projekty i wytyczać właściwe kierunki dla codziennej pracy.